פרס "עם ועולם" לספר מצטיין בהיסטוריה תשפ"א

פרס "עם ועולם" למאמר מצטיין בהיסטוריה תשפ"א