במת ירושלים להיסטוריה ע"ש מנחם שטרן 2017

מרצה אורח: פרופ' סיימון שאמה