ספר חדש:

מהפכת הדפוס הערבי, מאת עמי איילון. 

לפרטים על הספר

______________________________________________________________________________________________________________________

גיליון פג-ב של ציון יצא לאור

____________________________________________________

גיליון 41 של היסטוריה יצא לאורהצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR