ספר חדש:

מהפכת הדפוס הערבי, מאת עמי איילון. 

לפרטים על הספר

________________________________________________________________________________________________________________


6 בנובמבר 2018, 19:00 – 21:00:

ערב השקה לסדרה "בלשון עבר", במרכז זלמן שזר

בהשתתפות: ישראל ברטל, עפרי אילני, סיון בלסלב, עמי איילון

______________________________________________________________________________________________________________________


28 בנובמבר 2018, 18:00 -20:00:

ערב לזכרו של פרופ' צבי רזי, אוניברסיטת תל-אביב, גילמן 449

__________________________________

גיליון פג-ב של ציון יצא לאור

____________________________________________________

גיליון 41 של היסטוריה יצא לאורהצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR