______________________________________________________________________________________________________________________

ציון פב-ד יצא לאור

לפרטים

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

היסטוריה 40-39 יצא לאור

גיליון מיוחד: מהפכת אוקטובר 1917: השלכות עולמיות

לפרטים

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זמנים 137 יצא לאור

גיליון מיוחד: מאה שנים למהפכות 1917 ברוסיה

לפרטיםהצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR