תגובת הנהלת החברה ההיסטורית על פגיעה במחקר השואה בפולין


ערב מקוון, המפגש השני בסדרה: תפקיד ההיסטוריונים בזמננו ואתגרי הכתיבה על העבר היהודי במאה ה-21

2 למרץ, 2021

לינק להשתתפות: 
https://zoom.us/j/93636595746


קול קורא: פרסי תלמידים לעבודות גמר
מצטיינות בהיסטוריה
תשפ"א

לינק לטופס ההגשה


תאריך אחרון להגשה:22.3.2021


קול קורא: פרס "עם ועולם" לספר מצטיין בהיסטוריה תשפ"א

תאריך אחרון להגשה: 2.2.2021


קול קורא: פרס "עם ועולם" למאמר מצטיין בהיסטוריה תשפ"א

תאריך אחרון להגשה: 2.2.2021


ספר חדש:

רישומים של כאב, מאת אסתר כהן

לפרטים על הספר

__________________________

גיליון פד-א של כתב העת ציון יצא לאור

__________________________

גיליון 44-43 של כתב העת היסטוריה יצא לאורהצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR