הכנס השנתי ה-40

של החברה ההיסטורית הישראלית:

מאה שנה למהפכה הרוסית

אוניברסיטת תל-אביב

21-20 במרץ 2017


זמנים 135 יצא לאור

גיליון מיוחד: יהודים וערבים במזרח התיכון

לפרטים 


היסטוריה - גיליון 37 יצא לאור 

גיליון מיוחד: מוזאונים בראי ההיסטוריה 

לפרטים


'ציון' פא ג-ד - יצא לאור 

לפרטים

ראו מאמר מתוך הגיליון החדש


הצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR