קורסים של מרכז שזר לשנת תשע"ח – ההרשמה בעיצומה

לתוכנית המפורטת ולפרטים נוספים לחצו כאן.

___________________________________________________________________________________________________________

'ציון' פב ב-ג - יצא לאור 

לפרטים

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

היסטוריה - גיליון 38 יצא לאור 

לפרטים


הכנס השנתי ה-41

של החברה ההיסטורית הישראלית:

צדקה, חמלה ועזרה לזולת

האוניברסיטה הפתוחה

13 במארס 2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

זמנים 135 יצא לאור

גיליון מיוחד: יהודים וערבים במזרח התיכון

לפרטים הצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR