במת ירושלים להיסטוריה ע"ש מנחם שטרן

HISTORY BEYOND THE PAGE 

מרצה אורח: פרופ' סיימון שאמה

 

לפרטים נוספים

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הכנס השנתי ה-41

של החברה ההיסטורית הישראלית:

צדקה, חמלה ועזרה לזולת

האוניברסיטה הפתוחה

13 במארס 2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

זמנים 135 יצא לאור

גיליון מיוחד: יהודים וערבים במזרח התיכון

לפרטים הצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR