הכנס השנתי ה-41

של החברה ההיסטורית הישראלית:

צדקה, חמלה ועזרה לזולת

האוניברסיטה הפתוחה

13 במארס 2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

זמנים 135 יצא לאור

גיליון מיוחד: יהודים וערבים במזרח התיכון

לפרטים 


היסטוריה - גיליון 37 יצא לאור 

גיליון מיוחד: מוזאונים בראי ההיסטוריה 

לפרטים


'ציון' פא ג-ד - יצא לאור 

לפרטים

ראו מאמר מתוך הגיליון החדש


הצטרפות לחברה ההיסטורית הישראלית 


ציון והיסטוריה באתר JSTOR